Pemeriksaan Kastam

Pemeriksaan kastam bermaksud semasa proses mengimport dan mengeksport barangan, kastam memeriksa barangan mengikut undang-undang

Tujuan pemeriksaan kastam adalah untuk melindungi keselamatan negara, menjaga kepentingan awam dan membendung aktiviti haram seperti penyeludupan dan pengelakan cukai

Pemeriksaan kastam boleh dibahagikan kepada pemeriksaan di tapak dan pemeriksaan luar tapak

Pemeriksaan di tapak merujuk kepada pemeriksaan fizikal barang oleh kastam di pelabuhan masuk dan keluar seperti pelabuhan dan lapangan terbang; pemeriksaan luar tapak merujuk kepada pemeriksaan barangan semasa proses pengisian borang import dan eksport melalui pengesahan data elektronik

Syarikat import dan eksport haruslah mematuhi syarat-syarat kastam

Sekiranya kastam mendapati maklumat yang salah atau tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan, ia mungkin mengenakan penalti

Buka di [Yes GoShop] App Pemeriksaan Kastam Pemeriksaan Kastam

Pemeriksaan kastam merujuk kepada fakta bahawa pihak kastam, selepas menerima pengisytiharan unit pengisytiharan kastam, menjalankan pemeriksaan sebenar barangan untuk menentukan sama ada sifat, asal, keadaan, kuantiti dan nilai barang masuk dan keluar berada dalam mengikut kandungan terperinci yang diisi dalam borang akuan barang.Penguatkuasaan undang-undang pentadbiran. Pemeriksaan ialah kuasa pentadbiran undang-undang yang diamanahkan kepada kastam oleh negara, dan ia juga merupakan pautan penting dan penting dalam proses pelepasan kastam.


Pemeriksaan yang dijalankan oleh pihak kastam boleh menjadi pemeriksaan menyeluruh atau pemeriksaan rawak. Operasi pemeriksaan boleh dibahagikan kepada pemeriksaan manual dan pemeriksaan peralatan. Pihak kastam boleh menentukan kaedah pemeriksaan khusus mengikut situasi barangan dan keperluan sebenar penguatkuasaan undang-undang. Pemeriksaan manual termasuk pemeriksaan penampilan dan pemeriksaan pembongkaran. Pemeriksaan penampilan merujuk kepada pemeriksaan pembungkusan, tanda pengangkutan dan penampilan barang yang ciri luarannya intuitif dan mudah untuk menilai sifat asas; pemeriksaan membongkar merujuk kepada mengeluarkan barang dari kontena, trak kontena dan kotak lain dan mengeluarkan bahagian luar pembungkusan.Periksa keadaan sebenar barang. Apabila barangan memenuhi pemeriksaan kastam, kami akan bekerjasama sepenuhnya dengan keperluan kastam sehingga barangan berjaya dibersihkan.

Cancel
OK