Peranan Kastam dan Cukai dalam Perdagangan Lintas Sempadan

Kastam dan cukai adalah komponen penting dalam pengangkutan antarabangsa.

Kastam bertanggungjawab untuk memantau dan memeriksa barangan; pihak berkuasa cukai mengutip pelbagai cukai dan yuran yang berkaitan dengan pengangkutan antarabangsa.

Agensi bekerjasama untuk memastikan penghantaran antarabangsa yang selamat dan cekap.

Ia juga menguatkuasakan pematuhan undang-undang dan peraturan tempatan.

Saluran pengangkutan tanpa cukai memerlukan pengguna membuat prabayar terlebih dahulu.

Contoh: pengguna perlu membayar cukai penggunaan (GST) 8% terlebih dahulu untuk pengangkutan laut Singapura.

Sila deklarasikan nama, kuantiti, dan nilai barang secara jujur.

Jika pendedahan palsu atau pengabaian mengakibatkan pemeriksaan atau denda kastam, pengguna bertanggungjawab untuk semua akibat.

Buka di [Yes GoShop] App Kastam Dan Cukai Kastam Dan Cukai

Kastam ialah agensi kerajaan yang bertanggungjawab mengumpul dan melindungi duti kastam, mengawal logistik keluar masuk haiwan, tumbuhan, harta benda dan barang berbahaya, dan mengkuarantin kakitangan keluar masuk. Import dan eksport barangan tertentu mungkin disekat atau dilarang mengikut peraturan undang-undang tempatan, dan broker kastam menguatkuasakan peraturan ini.

Di kebanyakan negara, kastam diberi kuasa oleh kerajaan dan dilesenkan di bawah undang-undang antarabangsa.

Duti kastam ialah yuran atau cukai yang dikenakan apabila barang masuk (biasa) atau keluar (tidak biasa).


*Sesetengah saluran pengangkutan tidak termasuk cukai, yang memerlukan pengguna membuat prabayar terlebih dahulu atau kakitangan jabatan yang berkenaan akan menghubungi pelanggan untuk mengutip yuran selepas barang tiba di negara destinasi.

Sebagai contoh, untuk saluran perkapalan Singapura, pengguna perlu membayar GST 8% apabila membayar kos pengangkutan antarabangsa; jika yuran tidak diprabayar terlebih dahulu, kakitangan yang berkenaan akan menghubungi pengguna untuk membayar yuran sebelum membuat urusan penghantaran.


*Pengguna diminta untuk mengisytiharkan kebenaran. Jika mereka tertakluk kepada pemeriksaan kastam atau denda kerana penyembunyian/pelaporan palsu, semua akibat hendaklah ditanggung oleh pengguna.

Cancel
OK