Perbandingan Garis Masa Logistik Rentas Sempadan

Pengangkutan udara Malaysia Barat dijangka tiba dalam 3-8 hari bekerja.

Pengangkutan laut Malaysia Barat dijangka tiba dalam 15-30 hari bekerja.

Pengangkutan udara Malaysia Timur dijangka tiba dalam 6-10 hari bekerja.

Pengangkutan laut Malaysia Timur dijangka tiba dalam 25-37 hari bekerja.

Pengangkutan udara Singapura dijangka tiba dalam 4-8 hari bekerja.

Pengangkutan laut Singapura dijangka tiba dalam 10-20 hari bekerja.

Had masa di atas adalah anggaran masa penghantaran biasa

Nota: Masa penghantaran sebenar mungkin tertunda disebabkan oleh pemeriksaan kastam yang ketat, kelewatan penerbangan/penghantaran, cuti dan sebab lain.

Buka di [Yes GoShop] App Garis Masa Logistik Garis Masa Logistik

Pengangkutan udara kargo biasa Malaysia Barat 3-7 hari bekerja

Pengangkutan udara kargo sensitif Malaysia Barat 5-8 hari bekerja

Pengangkutan laut kecil Malaysia Barat 18-25 hari bekerja

Penghantaran laut Malaysia Barat(kargo biasa/sensitif) 15-30 hari bekerja


Pengangkutan udara kargo biasa Malaysia Timur 6-9 hari bekerja

Pengangkutan udara kargo sensitif Malaysia Timur 6-10 hari bekerja

Pengangkutan laut kecil Malaysia Timur 25-30 hari bekerja

Penghantaran laut Malaysia Timur(kargo biasa/sensitif) 25-37 hari bekerja


Pengangkutan udara kargo biasa Singapura 4-7 hari bekerja

Pengangkutan udara kargo sensitif Singapura 5-8 hari bekerja

Petak laut Singapura 10-18 hari bekerja

Penghantaran laut Singapura(kargo biasa/sensitif) 10-20 hari bekerja


*Di atas adalah anggaran masa penghantaran biasa. Sekiranya pemeriksaan kastam/jadual penghantaran yang ketat & kelewatan/hari cuti, had masa mungkin ditangguhkan.

Cancel
OK